Vedení účetnictví a mzdová agenda

Firma proEkonom s.r.o. působí na českém trhu od roku 1993. Od svých začátků se orientuje na poskytování služeb, které majitelům společností i živnostníkům umožní věnovat většinu času pouze svému oboru. Firma proEkonom s.r.o. zajišťuje kompletní ekonomický servis. Dodání účetního systému, zpracování účetní a mzdové agendy, účetní a daňové poradenství, komunikaci s úřady nebo ekonomické analýzy pro banky a nadřízené organizace. Nedílnou součástí je i poradenství v oblasti internetové prezentace.

Mezi první zákazníky firmy proEkonom s.r.o. patřily rakouské a německé firmy, které měly zájem o podnikání v České republice a dobře věděly, jak neefektivní je drolit svůj čas na činnosti, které nejsou jejich oborem. S příchodem nadnárodních společností s vlastním servisem a zároveň podnikatelským zráním českých firem a živnostníků nastal příklon k domácím subjektům. Jejich práce si nesmírně vážíme. Symbolické díky za náš postkomunistický start patří následujícím společnostem:

TRWvýroba autosoučástek pro světové automobilky
Aerodynamic, Flugzeug & Technik GmbHprodej a servis letadel
ARONDO GmbHvýroba taneční a baletní obuvi
Honda Schneglbergerprodej a servis obytných aut a přívěsů
Haider Design GmbHzlatnictví a hodinářství

Daňové poradenství

Daňový poradce je jedinou profesí v České republice, která absolvovala zákonem stanovenou zkoušku v oboru daňového poradenství.  O její náročnosti svědčí to, že ji v průměru dokáže úspěšně absolvovat jen okolo 20% uchazečů.  Kromě daňové oblasti mají zkoušky přesah i do dalších oborů, zejména do účetnictví. Daňový poradce je ale navíc odborníkem na daňové řízení, což se stává neocenitelné při komunikaci s finančním úřadem.

Daňový poradce šetří váš čas a peníze
Daňový poradce za vás převezme starosti s vaším daňovým přiznáním, případně přehledy na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Daňový poradce se dokáže orientovat v problematice výrazně rychleji, protože má k dispozici celou řadu profesionálních nástrojů, které  mu buď poskytuje Komora, nebo si je poradce zajišťuje sám. V dnešní době velmi častých legislativních i metodických změn je efektivita práce daňového poradce  podstatně vyšší než kohokoliv jiného, kdo daňovým otázkám věnuje málo nebo jen okrajově.

Daňový poradce garantuje svou práci
Daňový poradce odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla, pokud ji způsobil sám daňový poradce, jeho zástupce nebo pracovník. Pro účely garance profesní mlčenlivosti musí být každý daňový poradce pojištěn, což Komora daňových poradců pravidelně kontroluje.

Daňový poradce je zaštítěn Komorou
Činnost daňových poradců podléhá specializovanému zákonu o daňovém poradenství, který přináší garance a jistotu pro klienty daňových poradců a povinnosti pro samotné daňové poradce. Zákonná záruka odpovědnosti, mlčenlivosti, profesní odpovědnosti nebo povinnost pojištění jsou věci, které nemůže žádná jiná profese nabídnout.

Vývoj aplikace pro podporu Účetního a evidenčního systému EKONOM

I ten sebelepší účetní systém uživatel brzy zahodí, nebude-li mít k dispozici dokonalou podporu. Paralelně s ekonomickými službami se od začátku devadesátých rozvíjela i spolupráce v podpoře Účetního a evidenčního systému Ekonom, resp. jeho předchůdce MRP Slušovice. Dvacetileté zkušenosti při práci s uživateli účetního programu, s telefonickou a později i webovou poradenskou linkou, firma proEkonom s.r.o. zúročuje nejen ke spokojenosti nových i stávajících klientů, ale využívá je i k vývoji nových moderních systémů podpory.

V současnoti je nasazen do provozu systém eKOM, který firma proEkonom s.r.o. vyvíjí již od roku 2009. Tato aplikace zastřešuje třístrannou online komunikaci mezi uživateli, operátory podpory a programátory Účetního a evidenčního systému Ekonom. Její ambicí je plná zastupitelnost operátorů i programátorů při pomoci uživatelům spolu s archivací detailních "chorobopisů" jednotlivých licencí. eKOM směřuje ke stále rychlejším a sofistikovanějším radám pro uživatele i těch nejmodernějších verzí Účetního a evidenčního systému Ekonom.

Hudební projekt HDP - poprocková akademie

Naším snem by bylo vytvoření hudební rockové a popové akademie. Chtěli bychom, při vší úctě ke klasikům, nabídnout mladým zájemcům o hudbu i to, co zajímá většinu jejich vrstevníků.

Naším snem by bylo, aby mladé muzikanty bavilo navštěvovat hudební školy už v mladém věku a ne aby v dospělosti s láskou na ně vzpomínali. Výsledkem absolutoria hudební školy by nemělo být jedno odpolední hudební matiné pro prarodiče, ale pravidelná koncertní činnost už během studia...